top of page

פנסיית חובה לעצמאים

החל מינואר 2017 עצמאיים מחויבים לחסוך לפנסיה ● האם גם אתם חייבים לחסוך? ● מהן ההטבות לחוסכים, ומה יקרה למי שלא יפריש לפנסיה? ● כל מה שצריך לדעת על פנסיית חובה לעצמאים בכתבה אחת


בשנת 2008 ניתן צו הרחבה המחייב כל שכיר במשק לבצע הפקדות לביטוח פנסיוני. בהסדר זה לא נכללה אוכלוסיית העצמאיים, המהווה כ-12% מכוח העבודה במשק. 
מכיוון שגם עצמאיים יהיו זקוקים לקרן פנסיה, ובהתחשב בשיעור הכיסוי הפנסיוני הנמוך בקרב עצמאים, עלה הצורך לחייב ציבור זה בחיסכון לגיל פרישה.
בעקבות הצעת חוק שהגיש חבר הכנסת, אלי כהן ממפלגת כולנו, החל מינואר 2017 עצמאיים יחויבו לחסוך לפנסיה.


עצמאים, בחנו את עצמכם: האם אתם חייבים לחסוך לפנסיה?

- עברתם את גיל 21

- טרם הגעתם לגיל 60

- לא חגגתם 55 לפני כניסת החוק לתוקף בינואר 2017

 

 

 

 

במידה ועניתם "כן" לכל השאלות, חלה עליכם חובה לחסוך לפנסיה החל מינואר 2017.
 

עצמאים בחצי השנה הראשונה לפעילותם כעוסקים פטורים מחובה זו.

כמה עלי להפקיד?

בעוד שפנסיית חובה לשכירים מחייבת שיעור הפקדה של 17.5% לפנסיה, המתחלקים בין העובד לבין המעסיק, לעצמאי אין מעסיק שיפקיד יחד איתו.  על כן, עצמאיים מחויבים להפקיד אחוז קטן יותר בהשוואה לשכירים.
עצמאים נדרשים להפקיד 4.55% ממחצית השכר הממוצע במשק. במידה והכנסה שלהם עולה על כך יש להפקיד 12.55% מהחלק העולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ועד לסך של 9,673 ₪.
כאמור, בשנת 2017 השכר הממוצע במשק הוא 9,673 ש"ח, לכן עליך להפקיד בכל חודש עד 822 ש"ח, גם אם שכרך גבוה יותר.

 

האם ישנן הטבות לחוסכים לפנסיה?

כן. המדינה מעודדת תמריצים לחוסכים באמצעות הטבות מס והבטחת תשואה על כספי החיסכון. בנוסף, החיסכון הפנסיוני כולל גם כיסויים ביטוחים לאבדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מוות.
 

מה יקרה למי שלא ישלם לפנסיה?

חיסכון פנסיוני מעניק הטבות מס לחוסכים. עצמאי שלא יפקיד לפנסיה במסגרת פנסיית החובה, עלול להיקנס גובה הקנס כיום הוא 500 שקלים.

וזה עוד לא הכל!

עצמאים שימו לב, בעוד שהמדינה מחייבת אתכם לחסוך 10% מהשכר לפנסיה, הרי את הטבות המס תקבלו עד תקרת הפקדות של 16% מהשכר. במידה ותבחר להפקיד אחוז גבוה יותר מזה שקבעה המדינה, תוכלו למשוך את הסכום פטור ממס רק במידה ותאלצו לסגור את העסק (פשיטת רגל, למשל).
זאת אומרת, עצמאי שהפקיד מעל ל- 822 ש"ח בחודש יוכל למשוך את הכספים פטורים ממס באותו האופן שבו השכיר זכאי למשוך כספי פיצויים פטורים ממס. 

קרא עוד על הוצאות מוכרות בעסק כאן.

bottom of page